Sociala tjänster nära dig

Renca Logo

Vi är ett nystartat företag som strävar efter att arbeta i familjär anda med en trygg och pålitlig familjehemsvård. Vi erbjuder ett flertal tjänster som kompletterar och stödjer kommunernas egen familjehemsvård.

Våra klienter, uppdragsgivare och samarbetspartners ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på gedigen erfarenhet och ständig kompetensutveckling. Vi strävar efter att vara lyhörda och flexibla efter våra uppdragsgivares önskemål, visa ett gott bemötande och erbjuda en hög tillgänglighet.

Vi strävar efter att kvaliteten skall bli en integrerad del av verksamheten och vårt arbetssätt. Vi lägger stor kraft på dokumentation av rutiner samt att hitta former för att dokumentera våra uppföljningar av verksamhetens processer. Ömsesidiga överenskommelser och förväntningar regleras genom skriftliga avtal.

Ledord

Respekt
(respekt för de utmaningar det innebär att vara jourhem, respekt för människors lika värde, respektfullt bemötande)

Engagemang
(engagemang för alla uppdrag, engagerade jourhem, engagerade konsulenter)

Nytänkande
(tänkande utanför de konventionella ramarna, finna individanpassade lösningar, införande av ny metodik)

Coaching
(kvalitativt stöd till jourhemmen, processhandledning)

Ansvar
(ett ansvarsfullt utförande för att målen med vården ska uppnås, ansvar för jourhemmens kompetens)